OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Modul Consulting s.r.o., IČ 26378353.

Společnost Modul Consulting s.r.o. je zapsaná ve veřejném rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16562

V rámci společnosti dbáme na zpracování osobních údajů fyzických osob dle platné legislativy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů fyzických osob se liší podle vztahu ke společnosti Modul Consulting s.r.o. Údaje o fyzických osobách zpracováváme z pohledu fyzické osoby jako našeho klienta (budoucího klienta), zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) a obchodního partnera (budoucího obchodního partnera).

Buďte ujištěni, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány pouze v rozsahu stanovených účelů zpracování. V případě nutného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany fyzické osoby jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu uděleného souhlasu.

Společnost Consulting s.r.o. využívá moderní technologie k zabezpečení osobních údajů fyzických osob, aby nedošlo k jejich zcizení a neoprávněnému užití.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMAČNÍ POVINNOST

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů naleznete u kontaktních formulářů, které vás jednoduše navedou, v jakém rozsahu osobní údaje fyzických osob zpracováváme.