STUDIJNÍ CENTRUM

V našem studijním centrum naleznete materiály potřebné ke splnění odborné zkoušky pro pojišťovací zprostředkovatele.

TESTOVÉ OTÁZKY
SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

TESTOVÉ OTÁZKY (od 17. 12. 2021)

Nehleďte prosím na datum, který je uveden v PDF souborech se zkouškovými otázkami. Jediný směrodatný datum platnosti otázek u společnosti Modul Consulting je 17. 12. 2021!

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

TESTOVÉ OTÁZKY (od 1. 10. 2020)

Nehleďte prosím na datum, který je uveden v PDF souborech se zkouškovými otázkami. Jediný směrodatný datum platnosti otázek u společnosti Modul Consulting je 1. 10. 2020!
Rozdíly mezi starými (do 31. 8.) a novými otázkami (sk.o. II)

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

Oproti otázkám platným od 1. 9. 2020 bylo upraveno celkem 11 zk. otázek (vč. případových studií), kde byly opraveny překlepy (ID 38002.2, 38053.2, 38751.2, 39028.2, 39220.2, 42113.2, 42229.3, 42300.3, 42474.2, 44366.3 a 44370.2). Dále byly odstraněny 3 případové studie (ID 38812, 38886 a 44351).

TESTOVÉ OTÁZKY (od 1. 9. 2020)

Nehleďte prosím na datum, který je uveden v PDF souborech se zkouškovými otázkami. Jediný směrodatný datum platnosti otázek u společnosti Modul Consulting je 1. 9. 2020!
Rozdíly mezi starými a novými otázkami (sk.o. II)

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

Jak zjistit, které otázky se změnily? Otevřete soubor s novými otázkami, stiskněte kombinaci kláves ctrl+f a zadejte výraz „.2“. Takto postupně můžete projít všechny otázky, které byly změněny. Ty které zůstaly stejné jako v původní verzi mají za číslem otázky „.1“.

ARCHIV OTÁZEK

do 31. 8. 2020

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

ZÁKONY A PŘÍMO ZÁVAZNÉ PŘEDPISY EU

VYHLÁŠKY A OPATŘENÍ

Metodické a výkladové materiály

  • Úřední sdělení ČNB
  • Obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • Odpovědi na dotazy
  • Ostatní materiály