PRÁVNÍ INFORMACE

Obdržený email a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel tento email omylem, oznamte to, prosím, neprodleně společnosti Modul Consulting s.r.o. a pak vymažte tento email. Modul Consulting s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenost zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani zaškody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Všechny emailové zprávy adresované, obdržené nebo poslané společností Modul Servis s.r.o. nebo jejími zaměstnanci jsou považovány za ryze pracovní. Podle toho je k nim přistupováno a odesílatel i příjemce těchto zpráv souhlasí s tím, že mohou být čteny jinými pověřenými zaměstnanci společnosti Modul Consulting s.r.o., než jsou původní příjemce nebo odesílatel. Tato skutečnosti může nastat při zajištění kontinuity pracovních činností a při zajištění předepsané kontroly.