CENÍK SLUŽEB

Ceník zkoušek odborné způsobilosti

 

Poplatek za vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*…………………………….1 499

Kombinovaný typ zkoušek odborné způsobilosti…………………………….Individuální sleva

Hromadná přihláška…………………………….Individuální sleva

Vystavení duplikátu Osvědčení o vykonání odborné zkoušky…………………………….499

Poplatek za změnu termínu zkoušky odborné způsobilosti…………………………….499

Ceny jsou včetně DPH

Ceník kurzů následného vzdělávání

Poplatek za absolvování kurzu náslendého vzdělávání  dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*…………………………….1 499

Kombinovaný typ zkoušek odborné způsobilosti…………………………….Individuální sleva

Hromadná přihláška…………………………….Individuální sleva

Vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování následného vzdělávání…………………………….499

Poplatek za změnu termínu kurzu následného vzdělávání…………………………….499

Ceny jsou včetně DPH

*platí pro tyto skupiny odbornosti
1) distribuce životního pojištění,
2) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
3) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
4) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
5) distribuce pojištění velkých pojistných rizik.