STUDIJNÍ CENTRUM

V našem studijním centrum naleznete materiály potřebné ke splnění odborné zkoušky pro pojišťovací zprostředkovatele.

TESTOVÉ OTÁZKY
SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

TESTOVÉ OTÁZKY

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

ZÁKONY A PŘÍMO ZÁVAZNÉ PŘEDPISY EU

VYHLÁŠKY A OPATŘENÍ

Metodické a výkladové materiály

  • Úřední sdělení ČNB
  • Obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • Odpovědi na dotazy
  • Ostatní materiály