STUDIJNÍ CENTRUM

V našem studijním centrum naleznete materiály potřebné ke splnění odborné zkoušky pro pojišťovací zprostředkovatele.

TESTOVÉ OTÁZKY

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

Platné od 7. 8.  2023

I.
Distribuce
životního pojištění

II.
Distribuce
pojištění vozidel

III.
Distribuce
neživotního pojištění

IV.
Distribuce
podnikatelského pojištění

V.
Distribuce
pojištění velkých
pojistných rizik

VI.
Kombinace
I&II

VII.
Kombinace
I&III

VIII.
Kombinace
I&IV

IX.
Kombinace
I&V

ARCHIV OTÁZEK

Historické verze otázek

Do 7. 8. 2023

Do 14. 9. 2022

Do 16. 12. 2021

Do 31. 8. 2020

Do 12. 8. 2020

ZÁKONY A PŘÍMO ZÁVAZNÉ PŘEDPISY EU

Zákon 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Prováděcí nařízení Komise EU 2017/1469, kterým se stanoví standardizovaný formát pro IPID

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Nařízení o obezřetnostních požadavcích na pojišťovny a zajišťovny a další prováděcí nařízení

VYHLÁŠKY A OPATŘENÍ

Vyhláška 196/2018 Sb. o odborné způsobilosti při distribuci pojištění

Vyhláška 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti při distribuci pojištění

Vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

Vyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

METODICKÉ A VÝKLADOVÉ MATERIÁLY

  • Úřední sdělení ČNB
  • Obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • Odpovědi na dotazy
  • Ostatní materiály

Metodické a výkladové materiály