STUDIJNÍ CENTRUM

V našem studijním centrum naleznete materiály potřebné ke splnění odborné zkoušky pro pojišťovací zprostředkovatele.

TESTOVÉ OTÁZKY
SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PŘEDPISŮ

TESTOVÉ OTÁZKY

Oficiální zkouškové otázky vydávané Českou národní bankou

Platné od 17. 12. 2021

I.
Distribuce
životního pojištění

Stáhnout otázky

II.
Distribuce
pojištění vozidel

Stáhnout otázky

III.
Distribuce
neživotního pojištění

Stáhnout otázky

IV.
Distribuce
podnikatelského pojištění

Stáhnout otázky

V.
Distribuce
pojištění velkých
pojistných rizik

Stáhnout otázky

VI.
Kombinace
I&II

Stáhnout otázky

VII.
Kombinace
I&III

Stáhnout otázky

VIII.
Kombinace
I&IV

Stáhnout otázky

IX.
Kombinace
I&V

Stáhnout otázky

ARCHIV OTÁZEK

Historické verze otázek

Od 1. 10. 2020

Stáhnout otázky

Od 1. 9. 2020

Stáhnout otázky

Do 31. 8. 2020

Stáhnout otázky

ZÁKONY A PŘÍMO ZÁVAZNÉ PŘEDPISY EU

Zákon 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Stáhnout

Prováděcí nařízení Komise EU 2017/1469, kterým se stanoví standardizovaný formát pro IPID

Stáhnout

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Stáhnout

Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví

Stáhnout

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Stáhnout

Nařízení o obezřetnostních požadavcích na pojišťovny a zajišťovny a další prováděcí nařízení

Stáhnout

VYHLÁŠKY A OPATŘENÍ

Vyhláška 196/2018 Sb. o odborné způsobilosti při distribuci pojištění

Stáhnout

Vyhláška 195/2018 Sb. o odborné způsobilosti při distribuci pojištění

Stáhnout

Vyhláška č. 307/2016 Sb., o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

Stáhnout

Vyhláška č. 306/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Stáhnout

Vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami

Stáhnout

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Stáhnout

METODICKÉ A VÝKLADOVÉ MATERIÁLY

  • Úřední sdělení ČNB
  • Obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • Odpovědi na dotazy
  • Ostatní materiály

Metodické a výkladové materiály

Stáhnout