CENÍK SLUŽEB

Kompletní ceník našich služeb

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Poplatek za vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*

1499 Kč

Kombinovaný typ zkoušek odborné způsobilosti

individuální sleva

Hromadná přihláška

individuální sleva

Vystavení duplikátu osvědčení

499 Kč

Poplatek za změnu termínu zkoušky odborné způsobilosti

499 Kč

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Poplatek za absolvování kurzu náslendého vzdělávání  dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*

1499 Kč

Hromadná přihláška

individuální sleva

Vystavení duplikátu osvědčení

499 Kč

Poplatek za změnu termínu kurzu následného vzdělávání

499 Kč

*platí pro tyto skupiny odbornosti
1) distribuce životního pojištění,
2) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
3) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
4) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
5) distribuce pojištění velkých pojistných rizik.