CENÍK SLUŽEB

Kompletní ceník našich služeb

TESTOVÉ OTÁZKY
SEZNAM ODBORNÉ LITERATURY A PŘEDPISŮ

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Poplatek za vykonání zkoušky odborné způsobilosti dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*

1499 Kč

Kombinovaný typ zkoušek odborné způsobilosti

individuální sleva

Hromadná přihláška

individuální sleva

Vystavení duplikátu osvědčení

499 Kč

Poplatek za změnu termínu zkoušky odborné způsobilosti

499 Kč

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

>Poplatek za absolvování kurzu náslendého vzdělávání  dle z. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění*

1499 Kč

Hromadná přihláška

individuální sleva

Vystavení duplikátu osvědčení

499 Kč

Poplatek za změnu termínu kurzu následného vzdělávání

499 Kč

*platí pro tyto skupiny odbornosti
1) distribuce životního pojištění,
2) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
3) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
4) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
5) distribuce pojištění velkých pojistných rizik.